726 301 313

biuro@kwadraciak.krosno.pl

Godziny pracy

Pn-Pt 08-16 | Sb 09-13

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym KWADRACIAK BIURO NIERUCHOMOŚCI

Ochrona danych osobowych stanowi istotny element działalności prowadzonej przez spółkę Kwadraciak Biuro Nieruchomości. Jako administrator danych spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób odwiedzających witrynę www.kwadraciak.krosno.pl Dane przetwarzane w dziennikach logów służą do celów statystycznych i administrowania serwisem. Dane nie są przekazywane do podmiotów trzecich, za wyjątkiem dostawcy hostingu i obsługi technicznej domeny. W przypadku pytań związanych ze sposobem przetwarzania oraz zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych Administrator udziela niezbędnej pomocy i wyjaśnień. Dane kontaktowe wskazano poniżej.

 1. Administrator danych osobowych użytkownika

Administratorem danych osobowych użytkownika jest firma Kwadraciak Biuro Nieruchomości spółka z o.o. (dalej „Administrator”) z siedzibą w Krośnie, ul. Henryka Sienkiewicza 13, 38-400 Krosno, KRS: 0000854383, NIP: 6842657695, REGON: 386741160

Kontakt: e-mail biuro@kwadraciak.krosno.pl, telefon 726 301 313

 1. Cele przetwarzania danych

Dane w dziennikach logów przetwarzane są w celach (1) statystycznych i administrowania serwisem. Ponadto, dane osobowe pozyskiwane poza plikami Cookies przetwarzane są przez Administratora w związku z: (2) świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, (3) wyszukiwaniem, przedstawianiem ofert, kontaktowaniem oraz negocjacjach z właścicielami/administratorami nieruchomości, (4) promowaniem usług Administratora poprzez newsletter, marketing bezpośredni, również drogą elektroniczną). 

 1. Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do celu (1) związane jest z uzasadnionym interesem administratora polegającym na zapewnieniu sprawnego działania serwisu oraz wysokiej jakości obsługi Klientów. Ponadto, dla celów (2) i (3) powyżej przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych dla promowania usług jest dobrowolna i jednoznaczna zgoda osoby, która przekazuje dane. 

 1. Okres przechowywania plików Cookie i danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze świadczonych usług oraz wykonania obowiązku utrzymywania dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem. 

W ramach witryny prowadzonej przez Administratora pozyskiwane są następujące pliki Cookies:

– Funkcjonalne

a) typu Consent, Inspectlet – przechowuje zgodę użytkownika na przetwarzanie danych oraz inne ustawienia, np. język – przechowywane przez 1 rok; 

b) typu Google Analytics – służą do prowadzenia statystyki dla witryny – przechowywane przez 1 rok; 

c) oprócz tego pozyskiwane są pliki sesyjne – usuwane natychmiast po opuszczeniu strony

– Wydajnościowe – służą do pozyskiwania informacji na temat sposobu używania witryny i dostosowywania jej zawartości – 5 lat

Poza plikami Cookies dane niezbędne do realizacji usług przechowywane są przez okres 36 miesięcy. Okres ten uzasadniony jest koniecznością zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług w zakresie możliwości udzielenia długoterminowego wsparcia dla użytkownika oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane wykorzystywane do celów promocyjnych na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia otrzymania danych. 

Dane niezbędne do wykonania obowiązków podatkowych i administracyjnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa przechowywane są przez okres 6 lat.

W każdym przypadku po upływie okresu przechowywania dane są usuwane z zasobów Administratora.

 1. Rodzaje informacji pozyskiwanych w plikach Cookie
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Administratora nastąpiło przez link,
 • czas nadejścia zapytania,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Administrator nie odpowiada za ochronę danych w serwisach, do których linki znajdują się na stronie Administratora.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

W celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych przez Administratora użytkownikowi przysługują następujące prawa:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

– do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 

– do przenoszenia danych,

– do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody (promowanie usług Administratora), użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy o ochronie danych, użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do wniesienia skargi przysługuje użytkownikowi bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Dane organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

adres elektroniczny: kancelaria@uodo.gov.pl 

strona www: – https://uodo.gov.pl/ 

Infolinia: 606-950-000 | czynna w dni robocze: 10.00–14.00

 1. Warunki podania danych

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak jest warunkiem pełnego korzystania z witryny i możliwości działania w tym zakresie przez Administratora.  

 1. Profilowanie danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 1. Ustawienia plików Cookie w przeglądarkach

W celu dostosowania preferencji dotyczących plików Cookie należy skorzystać z odpowiednich ustawień przeglądarki.

GoogleChrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

InternetExplorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

MozillaFirefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Bezpłatna Konsultacja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności